7 ngày chinh phục vợ nhân viên

    Zoom +

"Chồng tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng trong kế toán. Tôi thành thật đề cập đến việc qua lại." Murakami, người đến thăm người chồng đã ngã sau khi cô làm việc chăm chỉ để ngủ từ sáng đến tối. Giám đốc hỏi tôi một từ không thể tin được. Tôi muốn làm bất cứ điều gì tôi có thể. Từ suy nghĩ đó, tôi chấp nhận tất cả các yêu cầu của trưởng thôn. Mỗi lần tôi đánh cắp mắt chồng và ôm anh ta một cách điên cuồng, một cơ thể nóng bỏng bất chấp trái tim tôi đã chấp nhận người đứng đầu làng. Và bảy ngày sau ....