Chủ tịch thử lòng 4 em nhân viên và cái kết có hậu

Nếu xem phim bị lỗi, các bạn có thể bấm vào server #1 hoặc #2 để sang link dự phòng.

Đó là ngày cuối cùng của kỳ thực tập tại văn phòng của ông Lee và ông có cơ hội trao cho một trong những thực tập viên chăm chỉ của mình một vị trí toàn thời gian. Nhưng anh ấy sẽ chọn ai: Janice, Aidra, Lana hay Riley? Đây sẽ không phải là một quyết định dễ dàng ...

Chủ tịch thử lòng 4 em nhân viên và cái kết có hậu

Xem thêm